top of page

Hakkımızda

  • Hilal Yardım Organizasyonu e.V., Almanya dernekler kanununa göre kurulmuş bir yardım kuruluşudur.

 

  • Dünyanın birçok yerindeki yardıma muhtaç insanlara, hayırsever insanlardan gelen yardımları vasıtasız (kendi elemanları aracılığıyla) ulaştırır.

 

  • İnsana hizmeti gayelerin en ulvîsi olarak benimsemiş olan Hilal Yardım Organizasyonu kurulduğu günden beri, yardım eden el ile yardıma uzanan el arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

 

  • Hilal Yardım Organizasyonu e.V., bağış, sadaka, fitre, zekât ve kurban gibi yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine gönüllü elemanları vasıtasıyla ulaştırır.  

 

  • Hilal Yardım Organizasyonu, “Hayra yol gösteren, onu yapan gibidir“ Hadis-i Şerifini şiar edinerek mazlum ve mağdura dost elini uzatan bir hayır kurumudur.

 

  • Bizden samimi gayret, tevfik Allah (C.C.)‘dandır.

Hilal Yardım Organizasyonu

 

"Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çişinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir."

(Bakara Suresi, 2/265)

Sevgili kardeşlerimiz

Bu sayfada saydıklarımız ve bir kısmının adını zikretmediğimiz yardımlar ancak sizlerin destek ve katkıları ile mümkündür. Sizler HİLAL Yardım Organizasyonu'na; aidat, bağış, fitre, zekat, sadaka gibi yardımlar yaparsanız biz de sizlerin adına mağdur ve mazluma ulaşır, sizlerin "hayra uzanan eliniz" oluruz. Sizler bize destek olursanız, bizler de Filistin, Sudan, Somali, Togo, Keşmir, Doğu Türkistan, Pakistan, Bangladeş, Arakan, Balkanlar, Kafkaslar ve Türkiye'demağdurlara uzanan dost eli oluruz.

Unutmayalım; ancak birlikte fakirin yüzünü güldürür, yetimin gözyaşını sileriz...

Mağdura uzanan dost eli HİLAL sizin kuruluşunuzdur! Destek olalım! Yardım edelim! Üye olalım! Üye bulalım!..

Yaptığınız ve yapacağınız bütün yardım ve destekler için teşekkür eder, dergahı ilahiyede kabulünü dilerim.

Selami Tok 

HİLAL Yardım Organizasyonu Başkanı

Siz de katılın

bottom of page