top of page

İSLAM COĞRAFYASININ HER BİR KARESNDE KAN VE GÖZYAŞI

Adına türküler yaktığımız gidilipte dönülmeyen mesafe olarak ırakmı ırak ama gönlümüzün derinliklerinde kanayan bir yara olaarak devamlı duran o topraklarda.

iç savaş 2015 yılından bu yana devam ediyor.

Yemen’deki bu iç savaşa Suudi Arabistan ve müttefikleri doğrudan müdahale etmiş durumdalar. Yemen üzerindeki mücadelenin temelde Suudi Arabistan ile İran arasında yaşandığı, bu iki ülkenin de, yerel güçleri (müttefiklerini) kullanarak, stratejik önemi büyük Yemen üzerinde kontrol sağlamaya çalıştıkları izleniyor.

Yemen’deki iç savaşın kökleri Arap Baharının bu ülkeyi etkilemesine ve Yemen’de Ali Abdullah Salih rejimine karşı ayaklanmaların başlamasına kadar uzanıyor. Yemen’de Arap Baharının etkileri (Suriye ve Libya gibi) diğer Arap ülkelerinden farklı değildir. Salih, Yemeni 22 sene (katı bir rejimle) yönettikten sonra ülkedeki şiddet hareketlerine dönüşen gösteriler sonucu 2012 yılı başında istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Cumhurbaşkanı Sarayı’na yapılan silahlı bir saldırıda yaralanan Salih, istifa etmiş ve (tedavi için) Suudi Arabistan’a gitmek zorunda kalmış, yerine yardımcısı Abdurabbu Mansur Hadi geçmiştir.

Yemen iç savaşının başlaması ise ülkede en büyük azınlığı oluşturan İslam dininin (Şiiliğin bir kolu sayılan) Zeydi mezhebine bağlı Hutsilerin ülkenin kuzeyinde ayaklanmaları, Sunni kabilelerle çatışmaları, daha sonra başkent Yemen’i ele geçirmeleri ve ülkenin önemli bir bölümünde hakimiyeti sağlamalarıyla başlamıştır. Hutsilerin Sana’yı ele geçirmelerinden sonra Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ilk önce ev hapsine sokulmuş, daha sonra Aden şehrine kaçmak zorunda kalmıştır.

Hutsilerin (başkent) Sana’dan sonra Aden’i ele geçirmeye çalışmaları, Hutsi güçleriyle Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’ye bağlı güçlerin Aden çevresinde çarpışmaya başlamaları üzerine Suudi Arabistan Yemen’deki iç savaşa doğrudan müdahale etmiştir. Suudi Arabistan’ın (müttefikleriyle birlikte) havadan yaptığı geniş müdahale Yemen’in tamamının Hutsilerin kontrolüne girmesini önlemiş, ancak ülkede Hutsilerle Cumhurbaşkanı Mansur Hadi güçleri arasındaki iç savaş şiddetlenerek sürmüştür.

Bugün Yemen’de her 10 dakikda bir çocuğun öldüğü ne insan hakları savunucuları nede BM cılız birtakım kınamalarla olayı örtbas etmekteler

Bizler ATİB-Hilal Yardım Organizasyonu olarak oradaki biöarelerin durumuna sessiz halamadık.Elimizdeki imkanları birleştirertek kanayan yaraya merhem olabilmek iöin açılan kampanyaya gönüldaşlarımızın verdiği destek ve imkanlarla masum çocukların yanın da olduk.

Bütün dewrnek ve Camilerimiz bu duruma sessiz kalmadılar vede kalmayacaklardır.O topraklar ümmetin topraklarıdır öyle kjalmayada devam edecektir.

ATİB-HİLAL Yardım Organizasyonu üzerine düşen görevin bilinciyle Yemendeki katiamı kınıyor ve masumların yanında olmaya devam edeceğini deklere etmektedir.

bottom of page