top of page

MAZLUM FILISTINDE ZULÜM NE ZAMAN BAŞLADI

BM Genel Kurulu 1947'de Filistin topraklarının Araplar ve Yahudiler arasında bölünerek, Kudüs'e uluslararası statü tanınmasını onaylandı. Bu kararın ardından da 14 Mayıs 1948'de bağımsız İsrail Devleti'nin kurulduğu dünyaya açıklandı.

1947'ye kadar haritalara Filistin olarak yansıyan bölgede, geride kalan 61 yıl içerisinde dengelerin nasıl değiştiğini anlamak için aşağıdaki haritalara bakmak yeterli.

 Aslında bölgede her şey 1917 yılında imzalanan ve Osmanlı'dan kopuş anlamına geleBalfour Deklarasyonu'nun imzalanması ile başladı.

Planlı Yahudi göçü ve bunun sonucunda Filistin'de Arapların 6'da 1'i kadar çoğalan Yahudi nüfusuna karşı bir tepki olarak Nisan 1920'de iki büyük Filistin ayaklanmaları yaşandı.

Zulmun başladığı bu tarihten itibaren islam coğrafyasında o topraklar kanayan bir yara oluştur.

Yakın tarihimize kadar biöare kalan mazlum filistinliler zulüm bir parçaları olarak yaşmaya alıştırıldılar.

Sahip çıkılmayan bir çoğrafya ve her vesile ile zulmedilen bir topluluk olarak günümüze kadar gelmiştir.

Kurulduğu günden bu tarafa ATİB zulme seyirci kalınamayacağını çeşitli platformlarda dile getirerek üzerine düşen görevi yerine getirebilme gayreti içerisinde olmuş ve olmayada devam edecektir.

ATİB-HİLAL Yarım Organizasyonu üzerine düşen görev şuuru ie  abluka altındaki Gazze ye çeşitli defalar yardımlarımız ulaştırılmıştır. Gazzedeki bir ana okulunun giderleri karşılanmakta oradakli yetimler sevindirilmektedir.

Mescidi Aksada verilen iftarlar ve gazzede dağıtılan yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yalnızlıkları unutturulmaya ve yanlarında olduğumuzu onlara hissetirme gayreti içınde bulunduk vede bulunmaya devam edeceğiz.

bottom of page